5

دلیل یکه تازی ماهواره و یا تلویزیون نسبت به سایر رسانه های ارتباط جمعی چیست ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

دلیل یکه تازی ماهواره و یا تلویزیون نسبت به سایر رسانه های ارتباط جمعی چیست ؟

پاسخ :

  • به خاطر داشته باشید که تخریب فرهنگی در جوامع امروزی می تواند با رسانه های نوشتاری هم صورت بگیرد .
  • اما آنچه ماهواره و تلویزیون را متمایز ساخته در این است که این دو به عنوان محسوس ترین و تاثیر گذار ترین رسانه ارتباط جمعی همچنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی جوامع یکه تازی می نمایند .

دلیل یکه تازی ماهواره و تلویزیون : زیرا بدون اتلاف وقت و همچنین رفت و آمد به منظور خرید روزنامه و مجلات و همچنین داشتن حوصله برای خواندن مطالب آنها ، جعبه ی جادویی تلویزیون با برنامه های متنوع و نتیجتا تاثیر گذاری عمیق تر نقش تمامی آنها را به تنهایی ایفا می کند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .