4

دلیل مورد هدف قرار دادن جوانان کشوردر زمینه هایی نظیر تهاجم فرهنگی چیست ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

: دلیل مورد هدف قرار دادن جوانان کشوردر زمینه هایی نظیر تهاجم فرهنگی چیست ؟

پاسخ :

می توان اینگونه ابراز داشت که بدین دلیل جوانان مهمترین هدف مبارزه ی فکری و روانی دشمنان نظام را تشکیل می دهند که :

  • دوران جوانی به دلیل دارا بودن ویژگی هایی نظیر بالندگی ، نشاط ، سرکشی ، نوخواهی و همچنین ناپختگی فکری ، محلی کاملا مستعد به منظور تاخت و تاز شبهات و اندیشه های پر زرق و برق وجدید هستند .
  • جوانان به عنوان عضوی تاثیر گذار در خانواده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند .
  • هنگامی که به لحاظ روحی و روانی دشمنان نظام قادر شوند یک جوان را تخریب و یا منحرف نمایند به راحتی قادر خواهند بود قدرت آن خانواده را کاهش دهند .

احاطه و تسلط یافتن فکری دشمنان در کدام قشر بیشتر حائز اهمیت می باشد ؟

پاسخ :

  • طبق پژوهش ها و بررسی های صورت گرفته مواد روان گردان و مخدر برای نوجوانان و جوانان بسیار راحت تر و حتی با قیمتی به مراتب ارزان تر ارائه می گردد .
  • البته باید این موضوع را در نظر داشته باشید که هر یک از اقشار چه جوانان ،نوجوانان و بزرگسالان و سالخوردگان دارای اهمیت ویژه ی مربوط به خود می باشند .
  • اما منحرف ساختن جوانان و نوجوانان این خانواده ها منجر به ایجاد دغدغه های بزرگ در خانواده و همچنین ایجاد عدم تمرکز فکری و روانی والدین آنها می گردد .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .