3

شرح دفتر معین حسابداری چیست و به چه کار می آید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

دفتر معین یک دفتر کمکی میباشد.که حساب های جزء یک حساب کل را در آن ثبت میکنیم.
به طور مثال برای ثبت حساب هایی مثل بدهکاران یا بستکاران که میتواند شامل افراد یا سازمان هایی از الف تا ی باشد، از این دفتر کمکی استفده میکنند.به این صورت که هر صفحه از دفتر معین به یک شخص یا سازمان تعلق میگیرد.که تمامی مبادلات و معاملات در آن ثبت میشود.در نهایت مانده این دفتر با مانده دفتر کل باید برابر باشد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .