3

شرح دفاتر حسابداری چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

دفاتر قانونی جایی برای ثبت کلیه رویدادهای مالی حسابداری هستند. رویدادهای مالی حسابداری بعد از اینکه در اسناد حسابداری ثبت و به تایید مدیریت رسیدند در دفاتر حسابداری قانونی ثبت می شوند. به این دفاتر که توسط قانون مورد تایید است در اصطلاح دفاتر حسابداری یا دفاتر قانونی حسابداری می گویند.
دفاتر حسابداری دو دسته هستند:
دفاتر رسمی (قانونی): دفاتری هستند که طبق قانون حتما باید تهیه و تنظیم شوند و در این مورد اجبار قانونی وجود دارد. دفاتر رسمی دو دفتر روزنامه و دفتر کل هستند
دفاتر غیر رسمی (کمکی): دفاتری هستند که اجبار قانونی برای تهیه آن ها نیست. فقط برای راحتی و دقت در امر حسابداری و نگهداری بهتر حساب ها تنظیم می شوند. دفتر معین اصلی ترین دفتر غیر رسمی محسوب می شود.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .