5

دستیابی به جهانی کردن فرهنگ غربی و آمریکایی چگونه صورت می پذیرد ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

دستیابی به جهانی کردن فرهنگ غربی و آمریکایی چگونه صورت می پذیرد ؟

پاسخ :

  • در سال های اخیر برای کشورهای سلطه گر ، خود جهانی کردن فرهنگ غربی اهمیت بسیاری یافته است .
  • این طرز تفکر و هدف گذاری آنها علاوه بر استفاده نمودن از وسایل سیاسی ، تبلیغاتی و صنعتی با نظریه های شبه علمی نیز پشتیبانی می گردد .
  • به عنوان مثال نظریه ی دهکده جهانی مک لوهان و مانند آن را می توان نام برد .
  • این نظریه ها و تلاش های کشورهای استعمارگر تماما بر این اصل استوار می باشد که زمینه را به منظور پذیزش فرهنگ غربی مساعد نموده و از حساسیت هایی که امکان دارد در مقابله با آن ابراز گردد کاهش دهد .
  • بنابراین در اثر این حمله فرهنگی دشمن ، مردم نخست در وهله ی اول دچار شک و تردید در مثبت بودن فرهنگ ملی و دینی خود می گردند .
  • در مرحله بعد باورهایشان را نسبت به کارایی فرهنگ خویش از دست می دهند
  • و بالاخره به تدریج آماده تمایل و جذب شدن یا بهتر بگویم غرق گشتن در فرهنگ بیگانه و یا دست کم جنبه هایی از آن می گردند .
  • نتیجه اینکه تمامی موارد بالا حاصل برنامه های حساب شده ی ماهواره می باشد .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .