1

قسمت های مختلف دستگاه عصبی مرکزی را نام ببرید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

دستگاه عصبی مرکزی شامل : مغز یعنی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که درون جمجمه جای گرفته و طناب نخاعی می باشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .