3

در میان مدل های موجود در سبب شناسی آسیب روانی معروف ترین مدل کدام است ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

در میان مدل های موجود در سبب شناسی آسیب روانی معروف ترین مدل کدام است ؟

پاسخ :

1 – معروف ترین مدل در زمینه ی سبب شناسی آسیب روانی مدل دیاتز یاهمان آسیب پذیری ارثی و استرس یا همان فشار روانی می باشد .

2 – دانشمندان اجتماعی به منظور فهم دلیل رفتار افراد نابهنجار سه بعد یا موضوع را در نظر می گیرند :

الف – زیستی .

ب – روانی .

پ – اجتماعی – فرهنگی

3 – به بیانی دیگر رفتار نابهنجار نشات گرفته از مجموعه ای پیچیده از عوامل تعیین کننده ای چون :

الف – عوامل تعیین کننده در ذهن .

ب – عوامل تعیین کننده در بدن .

پ – عوامل تعیین کننده در بستر اجتماعی فرد

می باشد .

4 – تعریف ارائه شده توسط بسیاری از نوشته های علمی در رابطه با مدل آسیب پذیری ارثی – روانی :

نوشته های علمی منتشر شده در این باره اینگونه مطرح می نمایند که افراد با اطلاعاتی متولد می گردند که آنها را در معرض ابتلا به اختلال روانی قرار خواهد داد .

این در صورتی است که هنگامی که استرسی روی می دهد ، شخصی که این آسیب پذیری را با خود حمل می نماید ناخودآگاه در معرض خطر ابتلا به اختلال روانی قرار می گیرد که مستعد آن می باشد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .