0

در شعر غنایی سخنگو چه کسی است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

در شعر غنایی سخنگو چه کسی است ؟

در شعر غنایی گاهی سخنگو خود شاعر است و گاهی کسی دیگر به هر حال بر خلاف آنچه در نظر اول به ذهن متبادر می شود ممکن است شاعر “persona” باشد. یعنی نقابی بر چهره داشته باشد و خود واقعی را مطرح نسازد . پس مطرح در شعر را نباید با شخصیت واقعی شاعر خلط کرد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .