2

سپاس از شما در جهت همکاری در پیشرفت بستر عمومی زنجیره تامین بهشت .

دسته ای تحت عنوان طرح توجیهی اضافه شد با دو زیر شاخه طرح توجیهی توسعه ای و طرح توجیهی ایجادی

همچنین دسته توسعه کسب و کار هم ایجاد گردید .

موفقیت برای کسانیست که وارد این لینک میشوند .

ارسال نظر جدید

انجام وظیفست

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .