0

شرح کاشت محصول در خاک سنگین .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

زمانی که خاکی که برای کشت گیاه انتخاب کرده اید نامرغوب است، بهترین راه برای بهتر کردن شرایط و کشت در آن، ایجاد یک حفره کمی بزرگتر از ریشه و خاکی که دور آن را پوشانده است، می باشد. روش های کاشت گیاه در خاک سنگین و نا مرغوب عبارت اند از:
انتخاب گیاه.مکان گیاه را گود کنید.خاک را تغذیه کنید.ریشه را در خاک قرار دهید.آبیاری کنید.کود دهی.سفتکردن خاک.بررسی.
زمینهای سنگین را می توان یا با دادن آهک و کود سبز،یا زهکشی،ویا تامین رطوبت کافی آماده ی کشت گندم کرد.زمین های سبک را پس از اصلاح یا انتخاب صحیح تاریخ کشت می توان برای گندم در نظر گرفت.
خاک های بیش ار حد شنی،رسی سنگین و مرطوب،اسیدی و همچنین زمین هایی که علف هرز زیاد داشته باشند،مناسب کشت گندم نیستند.گندم در آب و هوای بیش از حد مرطوب یا در اراضیی که آب تحت الارض آنها بالاست به هیچ وجه عملکرد خوبی ندارد.گندم بر خلاف محصولات وجینی به علت داشتن ریشه های افشان احتیاجی به شخم عمیق ندارد.بیشتر ریشه های افشان گندم در عمق حدود 20 سانتی متری خاک قرار دارند.
چنانچه به طریقی بتوان با زدن شخم صحیح،نفوذ پذیری خاک بکر یا تحت الارض را نسبت به ذخیره ی آب یا مواد غذایی بالا برد می توان امیدوار بود که در نقاط خشک یا در دیمزارهای مملکت ریشه ی گندم بتواند از رطوبت و مواد غذای تحت الارض بیشتر استفاده کند.به همین دلیل در اراضی دیمزار معمولا شخم با سوسولز را توصیه می کنند که نتیجه ی بسیار خوبی می دهد.
البته باید توجه داشت که خاک طبقه ی زیرین با خاک طبقه ی زراعی مخلوط نشود.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »