0

در تعریف ادبای غرب شعر غنایی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

در تعریف ادبای غرب شعر غنایی چیست ؟

شعری کوتاه و غیر روایی باشد و اگر بلند باشد به آن شعر غنایی نمایشی یا دراماتیک می گویند. زیرا معمولا شعر وقتی طولانی می شود که متضمن داستانی باشد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .