0

شرح درخت پائولونیا پس از برداشت آیا دوباره رشد میکند ؟ در صورت رشد مجدد چند دفعه میتوان از آن نهال به بلوغ رسیده برداشت داشت ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

بله رشدمیکند.وبه علت قوی بودن ریشه رشدآن سریعتراز مرحله اول کاشت میباشدو بیش از ۱۰بار میتوان برداشت نمود.

جهت اطلاعات بیشترومشاوره لینک زیرراکلیک نمایید
مشاوره تخصصی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .