0

دراما در یونان به چه معنایی به کار میرود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

دراما در یونان به چه معنایی به کار میرود ؟

کاری که واقع می شود پس در اصل هنری است که روی صحنه می اید.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .