2

شرح چهره منزجر از داروین .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
4

توصیف داروین از چهره ی منزجر :

ایجاد علایمی نظیر :

1 – باز ماندن دهان .

2 – پهن شدن زبان .

3 – چین خوردگی بینی .

4 – افتادگی گوشه های دهان

به منظور جلوگیری از ورود غذا به دهان و یا تقویت بیرون ریختن آن .

توضیح کوتاهی در رابطه ی با تهوع با توجه به موضوع قسمت :

تهوع حالتی تنکرد شناختی است که ممکن است همراه با انزجار یا دل به هم خوردگی دیده شود و هم چنین تهوع نیز کارکردی مشابه با افزایش بزاق دهان دارد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .