1

شرح چهره منزجر از داروین .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
0

سپاس فراوان از پاسخ شما .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
1

توصیف داروین از چهره ی منزجر :

ایجاد علایمی نظیر :

۱ – باز ماندن دهان .

۲ – پهن شدن زبان .

۳ – چین خوردگی بینی .

۴ – افتادگی گوشه های دهان

به منظور جلوگیری از ورود غذا به دهان و یا تقویت بیرون ریختن آن .

توضیح کوتاهی در رابطه ی با تهوع با توجه به موضوع قسمت :

تهوع حالتی تنکرد شناختی است که ممکن است همراه با انزجار یا دل به هم خوردگی دیده شود و هم چنین تهوع نیز کارکردی مشابه با افزایش بزاق دهان دارد .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »