0

خواص استفاده از – گیاه-گل-توپی را شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه-گل-توپی را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از – گیاه-گل-توپی را شرح دهید ؟

مشخصات ظاهری گیاه گل توپی:

گیاه علفی بوته ای، پشته ای متراکم و انبوه، ساقه رونده دار. ساقه های گلدار به ارتفاع 5_12 سانتیمتر. برگهای قاعده ای به کوتاهی قاشقی، با پهنک به طول تا 2، به عرض 1 سانتیمتر، با راس اغلب سه دندانه ای، دندانه میانی از کناری ها کوتاهتر؛ برگهای ساقه ای خیلی کوچکتر، سرنیزه ای نوک تیز. گلها در کپه های کروی گریبان دار انبوه و متراکم، به قطر تا بیشتر از15 سانتیمتر. عموما یک کپه ای. کاسه گل 5 قسمتی دائمی، هم اندازه یا دولبه. جام گل اب اسمانی، زیر تخمدانی، پیوسته گلبرگ بطور مورب دولبه، پرچمها 4 تایی، دوبه دو مساوی، درون جام گل قرار گرفته. تخمدا یک حجره ای. میوه فندقه درون کاسه گل قرار گرفته .

پراکندگی جهانی: شبه جزیره بالاکان، کریمه، قفقاز، اناتولی، کردستان و اذربایجان.

پراکندگی جغرافیای در ایران: اذربایجان: اطراف مرند و کوه میشوداغ؛ کوه سیر نزدیک ارومیه، کوهای نزدیک سلماس.

مصارف و کاربرد ها: گیاه مدر، قابض و ملین است. عمل ملینی ان بدلیل داشتن رزین است. اثر مهسلی، مدر، محرک، مقوی، مقوی معده، معرق و بطور ضعیف تب بردارد. اندامهای هوایی گیاه اثر قاطع در درمان بی اختیاری دفع ادرار می شود. ترکیبات این گیاه شبیه کافئین شباهت دارد و مصرف ان سبب پایین امدن گرمای بدن و کندی ضربان نبض می شود. این ترکیبات اگر به تعداد کم مصرف شود فشار خون را بالا برده اگر زیاد مصرف شود فشار خون را پایین می اورد. با مصرف ان اشتها زاید و کارهای فکری تهسیل می شود. اندامهای این گیاه برای درمان یبوستهای مزمن ، زیادی ترشی معده، رماتیسم حاد مفصلی، نقرس و سیاتیک استفاده میشود. با توجه به پراکندگی محدود جغرافیای این گیاه و ناشناخته بودن ان برای نوده مردم، به نظر میرسد در ایران جایگاهی در سنتی نداشته باشد و هرگونه کاربرد و مصارف ان نیازمند تحقیق جدی است و در صورت اثبات نیاز به کشت و کار ان احساس میشود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو ) گیاه گل توپی:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) گیاه گل توپی:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) گیاه گل توپی:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .