0

خواص استفاده از  گیاه مریم گلی  مصری را شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه مریم گلی  مصری را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از  گیاه مریم گلی  مصری را شرح دهید ؟

شکل ظاهری گیاه مریم گلی 

گیاه بوته ای شونده یا بوته ای ساقه ها بسیار پرشاخه ،کم وبیش برگ دار ،بالارونده -ایستاده به طول 6-20 سانتیمتر، با کرکهای مویی کوتاه یا نسبتا بلند بدون غدد اغلب به پایین برگشته تا نسبتا زیر گاهی تقریبا با کرکهای بلند و جدا ،کرکهای گاهی سرسان-غده ای در بخش فوقانی با سراسر گیاه وجود دارد برگها خطی -بیضوی تا تخم مرغی-مستطیلی به طول حدود 15-20 به عرض3-9 میلیمتر -بدون کرک غده ای یا کاملا کرک غده ای یا بندرت در قاعده یا رئی دمبرگ پوشیده از کرکهای بلند بدون غده-کنگره ای با دندانه اره ای -چروکیده -گوه ای -دمبرگ وجود ندارد یا تقریبا وجود ندارد گل آذین متشکل از خوشه های ساده کم و بیش طویل با مرکب منشعب -چرخه های گل متعدد 2-4-6 گلی-کم و بیش با فاصله از یکدیگر -برگه های تخم مرغی -به طول تا حدود 3-به عرض 2 میلیمتر -برگکها 2 تایی -دمگلها به طول حدود 2 میلیمتر -بحالت میوه دار  به طول حدود 3.5 میلیمتر و خمیده کاسه گل لوله ای -استکانی بحالت گلدار به طول حدود 5 میلییمتر میوه دار تا 7 میلیمتر گسترده -یا کرک پوش متشکل از کرکهای کم و بیش انبوه مویی کم و بیش کوتاه بدون غده وکرکهای غده ای.

سرسان و کرک های غده ای کم بدون گایک -لب فوقانی با دندانه های 3 تایی بهم آمده ،در حالت میوه دار توگود،لب تحتانی با دندانه هایی به طول حدود 3 میلیمتری نوک دار -درفشی .جام گل بنفش کم رنگ یا لاجوردی یا سفید ،بطور نامحسوس حلقه دار لب فوقانی راست یا کم و بیش تو گود .از لب تحتانی خیلی کوتاهتر .کیسه های بساک پایینی بارور .فندقه به طول حدود 2،به عرض 1 میلیمتر،بیضوی،صاف،سیاه.

پراکندگی جهانی :جزایر دماغه سبز و قناری،شمال غرب آفریقا ،شمال و شمال شرق بطرف شرق تا پاکستان و هندوستان

پراکندگی جغرافیایی در ایران:این گونه نسبتا گرما دوست در دشت ها و دامنه های کوهستانی استانهای بوشهر ،هرمزگان وسیستان و بلوچستان و جزایر جنوبی خلیج فارس می روید.

مصارف و کاربردها:دانه های آن به عنوان آرامبخش اسهال،سوزاک،و بواسیر مصرف می شود.گیاه معطر است .گیاه برای درمان اسهال بواسیر سوزاک بیماریهای چشمی و در مواد آرایشی پوستی بکار می رود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )گیاه مریم گلی:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذی ( ماکرو) گیاه مریم گلی:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهی ( پتاس بالا ) گیاه مریم گلی:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .