1

خواص استفاده از گیاه-سوسن را شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه-سوسن را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از گیاه-سوسن را شرح دهید ؟

شکل ظاهری گیاه سوسن

ساقه به ارتفاع 90-120 سانتیمتر.برگها به طول تا 19.5 ،به عرض تا 2.5 سانتیمتر ،سرنیزه ای 3-5 رگبرگی،در سطح زیرین بی کرک .گلها 5-6 تایی گاهی برگک دار دمگلها ایستاده یا گسترده ،قطعات گلپوش به طول حدود 8 سانتیمتر ،در نزدیکی راس کمی خمیده ،سفید ،میله های پرچم سفید،کیسه های بساک زرد

پراکندگی جهانی:غرب و جنوب یونان ،جنوب یوگسلاوی و جنوب غرب آسیا.

پراکندگی جغرافیایی در ایران:بمنظور استفاده های زینتی کاشته شده در باغهای تولید گلهای زینتی .

مصارف و کاربردها:گلها و پیاز آن استفاده می شود و خواص درمانی نرم کننده موضعی ،رساننده دمل ها و کورک ها را دارد.

پیاز سوسن در گذشته به عنوان مدر و خلط آور  و دراستعمال خارج به عنوان نرم کننده و به صورت ضماد استفاده می شده است .همچنین بمنظور درمان آب آوردن انساج و استسقاء بکار می رفته است.از له شده یا جوشیده پیاز سوسن در شیر بصورت ضماد نرم کننده جهت دفع التهاب آبسه ها و تومورها استفاده بعمل می آید ویا آنکه ضماد پماد مذکور جهت درمان سرماخوردگی ،زخمهای ملتهب سوخنگی ها و ورم ملنحمه بکار می رود. پیاز سوسن نیز اثری مشابه پیاز آن دارد.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )گیاه سوسن:
مشخصات کود های 
میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب 
کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذی ( ماکرو) گیاه سوسن:
مشخصات کود های 
ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر 
کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهی ( پتاس بالا ) گیاه سوسن:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .