1

خواص استفاده از گیاه ارزن پادزهری را شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه ارزن پادزهری را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از گیاه ارزن پادزهری را شرح دهید ؟

مشخصات ظاهری گیاه ارزن پادزهری:

گندمی چند ساله ساقه زیرزمینی دار چوبی طویل ، رونده بلند، با جوانه های قاعده ای کرکدار. ساقه های ماشواره ای از قاعده اغلب خیزان، سر انجام ایستاده، صاف و بدون کرک، چوبی، ساده یا به تنکی منشعب، در محل گره ها تقریبا ضخیم شده، به ارتفاع تا 1/5 متر. پهنک برگها سر نیزه ای یا خطی ، با راس نوک دار باریک شده بلند، به طول تا 45 سانتیمتر، به عرض 4_20 میلیمتر ، با دو سطح نسبتا زبر یا صاف ، بی کرک، با لبه های زبر. پانیکول تنک و افشان، پر سنبلچه ، با شاخه های گاهی فراهم ، گاهی منفرد، به طول تا 45 سانتیمتر، واژگون، به عرض 6_12 سانتیمتر. سنبلچه ها به کوتاهی دم سنبلچه دار، به طول 3_3/5 میلیمتر، همگی بدون کرک؛ پوشه تحتانی به طول 1/5 میلیمتر، با لبه های غشایی، تخم مرغی_ نوک تیز پهن، 5 رگه ای؛ پوشه فوقانی به طول 3 میلیمتر، با لبه های غشایی ، 5_7 رگه ای؛ پوشینه تحتانی غشایی هم اندازه سنبلچه ها. پوشینک دار، نر و پوچ؛ پوشینه فوقانی به طول 2/5 _ 2/75 میلیمتر، کاغذی، بی کرک، صاف، درخشان، نرماده.

پراکندگی جهانی: نواحی کرم و مرطوب دنیای قدیم (ایران، افغانستان، پاکستان، تالش).

پراکندگی جغرافیای درایران: در نواحی گرم و مرطوب و بعضا خشک استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بصورت کاشته شده در نواحی بیابانی مرکزی بمنظور تثبیت شنهای روان.

مصارف و کاربرد ها: دود ناشی از سوزانیدن گیاه برای ضد عفونی کردن زخمها و همچنین ضد عفونی کردن ابله بکار می رود. گفته می شود که گیاه بحالت سبز چرا می شود و بعد از خشک شدن تلخ و شور و برای دام سمی می شود. گیاه به عنوان ضد عفونی کننده در ابله و زخمها بکار میرود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو ) گیاه ارزن پادزهری:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) گیاه ارزن پادزهری:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) گیاه ارزن پادزهری:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .