0

خواص استفاده از کود گیاه شیر سگ ، فرفیون شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه شیر سگ ، فرفیون را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از کود گیاه شیر سگ ، فرفیون شرح دهید ؟

مشخصات ظاهری گیاه شیرسگ،فرفیون:

گیاه یکساله، در بخش فوقانی با کرک های پراکنده، به ندرت بی کرک، با ریشه نازک، دوکی شکل. ساقه ها 1_30 تایی، ایستاده یا گسترده، به ارتفاع 10_35 سانتیمتر، به ضخامت 1_4 میلیمتر، با زخمهای برگی قاعده ای (زخمهای ناشی از افتادن برگها)، ساده برگهای ساقه ای متناوب،، با دمبرگ کوتاه ، در قاعده گوه ای، واژ تخم مرغی یا قاشقی، به طول 8_28 میلیمتر، به عرض 5_13 میلیمتر ، نوک کند یا سربریده، اغلب چالدر، در بالا دندانک دار، در پهلو کامل، بی کرک، یک رگبرگی. دمگلهای انتهایی 5 تایی به طول 4/5 سانتیمتر، سه شاخه ، مجددا یک تا سه بار دوشاخه ؛ برگهای گریبان از نظر شکل مشابه برگهای ساقه ای اما بزرگتر، به طول 1_3 سانتیمتر، به عرض 7_25 میلیمتر؛ برگهای پایینی گریبانک مشابه برگهای فوقانی ساقه، سه تایی؛ برگهای بالایی دوتایی، داره ای یا بیضوی. سیاتیوم استکانی، به قطر 1/5 _ 2/5 میلیمتر، در سطح بیرونی بی کرک ، در سطح درونی کمی کرکی، با لوبهای مستطیلی شرابه ای؛ غدد شهدی در جهت عرضی بیضوی، مایل به سبز؛ خامه ها تقریبا جدا دوپاره؛ شیزو کارپ شغلمی شکل، به طول 2/5 _ 3/5 میلیمتر، به عرض 3/4 میلیمتر، عمیقا سه شیاری با حجره های دایره ای صاف. دانه ها تم مرغی، به طول 1/5 _ 2 میلیمتر، قهوه ای، مشبک _ حفره دار متراکم، نوک دار و دربالا تخت شده با زایده عمومی طبقی شکل، در جهت عرض مستطیلی.

پراکندگی جهانی: اروپا، شمال افریقا، پاکستان، نواحی مدیترانه، قفقاز ، سوریه، بین النهرین، عربستان ، ایران، افغانستان و پاکستان.

پراکندگی جغرافیایی در ایران: این گونه به صورت علف هرز باغها، اراضی رها شده و کنار جاده در استانهای گرگان، مازندران و گیلان، اذربایجان، کرمانشاه، ایلا»، همدان، اراک، لرستان، اصفهان، یزد، خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچشتان و تهران می روید.

مصارف و کاربرد ها: بخشهای مورد استفاده گیاه کامل و شیرابه تازه ان است و خاصیت تاول زایی دارد و در موارد سیتیک، ارتریت، سینه پهلو و انواع زگیل ها بکار میرود. گیاه به عنوان مهسل مدر بکار میرود و شیرابه ان برای برطرف کردن زگیل ها کاربرد دارد و همچنین در بعضی موارد برای درمان زخم پلک چشم مصرف میشود. در موارد بسیاری باعث دردهای غیر قابل تحمل و التهاب و تورم میشود. شیرابه ان برای درمان و پیدایش دانه های پوستی و دانه های ان به همراه فلفل بوداده برای درمان داءالرقص استفاده میشود. شیره ان به صورت روغن مالیدنی باری درممان دردهای عصبی و روماتیسم و ریشه ان به عنوان ضد کرم بکار میرود شیرابه ان برای بر طرف کردن زیگیل ها مصرف میشود ریشه ان اثر قی اور، مهسلی و دانه اش اثر مهسلی دارد، از شیرابه ان جهت از بین بردن زگیل استفاده میشود و از ان برای درمان بیماریهای عصبی و روماتیسم نیز استفاده میشود ریشه ان برای دفع کرم بکار میرود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )گیاه شیرسگ،فرفیون:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) گیاه شیرسگ،فرفیون:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )گیاه شیرسگ،فرفیون:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .