0

خواص استفاده از کود گیاه سس اروپایی شرح دهید ؟

کاربرد کود گیاه سس اروپایی را در صنایع کشاورزی و دارویی توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خواص استفاده از کود گیاه سس اروپایی شرح دهید ؟

مشخصات ظاهری گیاه سس اروپایی:

گیاه یکساله، ساقه ها نسبتا ضخیم، به عرض تا 2/5 میلیمتر، قرمز یا مایل به قرمز، منشعب، بی کرک، صاف. گلها به طول 2_3 میلیمتر، مایل به صورتی یا سفید مایل به صورتی، دمگلها بسیار کوتاه، گاهی خیلی مشخص، گل اذین تنک کروی و نسبتا بزرگ، به عرض تا 1/5 سانتیمتر، کاسه گل واژ مخروطی، به طول تا 3 میلیمتر، در قاعده گوشتی، گاهی گوشه دار تا نزدیک نیمه بریده به لوبهای 4_5 تایی کامل، نوک کند، سه گوشه پهن یا تخم مرغی پهن. جام گل کمی بلند تر از کاسه گل، با 4_5 لوب تقریبا به اندازه نصف طول لوله جام، سه گوشه پهن یا تخم مرغی، نوک کند، کامل، ایستاده یا خمیده. پرچمها واقع در زاویه بین لوبهای جام گل، کمی کوتاهتر از لوبهای جام کیسه های بساک تخم مرغی _ قلبی یا تقریبا کروی، میله های پرچمهای درفشی اندکی بلند تر از بسکها. فلسها کوچک، معمولا به میانه لوله جام نمیرسد، بندرت کمی بلند تر، کم و بیش 2 قسمتی یا کامل، معمولا با شرابه های راسی کم. فشرده به پشت لوله؛ تخمدان تقریبا کروی یا کروی _ طویل شده، به طول تا 3/5 میلیمتر، 2خامه  نخی شکل و کلاله ها معمولا واگرا، کوتاهتر یا تقریبا هم اندازه تخمدان. کپسول کروی _ تخت شده، معمولا 4 دانه ای؛ دانه های تقریبا کروی یا کروی تخم مرغی، گوشه دار بریده بریده، به طول حدود 1_1/3 میلیمتر، زبر.

پراکندگی جهانی: اروپا، غرب اسیا، شمال افریقا و معرفی شده در شمال امریکا.

پراکندگی جغرافیایی در ایران: مازندران، گرگان و خراسان.

مصارف و کاربرد ها: گیاه کامل به عنوان مهسل و ملین استفاده میشود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )گیاه سس اروپایی:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)گیاه سس اروپایی:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )گیاه سس اروپایی:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .