4

خطر سقوط فرهنگی در حال حاضر چگونه است ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

 خطر سقوط فرهنگی در حال حاضر چگونه است ؟

پاسخ :

با توجه به مطالب بیان شده در سوال 46 می توان نتیجه گیری نمود که :

  • خطر سقوط فرهنگی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگری می باشد .
  • معضلات بیان شده نه تنها کشورهای متمدن آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته ، بلکه سرار جوامع دنیا را در معرض تهاجم قرار داده است .
  • اصل موضوع در این است که در دوره ی حاضر ، به صورت روز افزون به تعداد افرادی که به طور دایمی در کنجی لم داده اند و مشغول به تماشای برنامه های مختلف ماهواره هستند افزوده می گردد .
  • نتیجه ی این امر در این است که انسانی که باید ، فعال ، محرک و خلاق باشد به یک تماشاچی منفعل تبدیل گردیده است .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .