1

خطای نحوی در زبان پایتون را شرح دهید.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خطای نحوی در زبان پایتون را شرح دهید.

پایتون تنها قادر است تنها برنامه هایی را اجرا کند که از لحاظ نحوه نگارش صحیح باشند و گرنه پردازش متوقف می گردد  و یک پیغام خطا برگردانه می شود . نحوه نگارش ، ساختار برنامه و قوانینی در مورد این ساختار را بازگو می کند برای مثال در زبان اینگلیسی جملات با حروف بزرگ شروع می شوند و با یک نقطه پایان می یابند . مثلا جمله “this in a book ” دارای یک خطای نحوی می باشد، زیرا حرف اول این جمله کوچک نوشته شده است .

برای اغلب خوانندگان ، چند خطای کوچک نحوی مشکل چندانی محسوب نمی شود اما پایتون از این مطلب به سادگی نمی گذرد . حتی اگر تنها یک اشکال نحوی _ به هر علت _ در برنامه وجود داشته باشد ، پایتون یک پیغام خطا چاپ می کند و خارج می شود و شما قادر به اجرای برنامه نیستید . درهفته اول که برنامه نویسی را شروع می کند ، ممکن است وقت زیادی را صرف یافتن و تصحیح خطاهای نحوی کنید . اما همین که مهارت کافی در برنامه نویسی پیدا کردید ، مرتکب اشتباهات کمتری می شوید و انها را سریع تر میابید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .