0

خاموش کردن دستگاه em38 چگونه انجام می شود؟

خاموش کردن دستگاه em38 با چه روشی انجام می شود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

خاموش کردن دستگاه em38 چگونه انجام می شود؟

پس از اتمام کار ، دکمه موجود در صفحه کنترل را که دارای سه حالت on ،OFF، batt است در حالت OFF قرار داده و دستگاه را خاموش نمایید . جهت کاهش اسیب به قطعات دستگاه ناشی از فساد و تراوش باتری لازم است پس از هر پیمایش ، باتری موجود در دستگاه خارج گردد. به منظور کاهش اسیب به دستگاه در حین جابه جایی در پروژه های پیمایش مختلف نیز لازم است دستگاه را جعبه مخصوص خود قرار داده تا از ایجاد ضربه به دستگاه جلوگیری شود.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .