0

حماسه از لحاظ مععنی لغوی و اصطلاحی چیست؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

حماسه از لحاظ معنی لغوی و اصطلاحی چیست؟

حماسه در لغت به معنی دلاوری و شجاعت است و از قدیمی ترین و مهیج ترین انواع ادبی است.

حماسه در اصطلاح ، شرح تاریخ قبل از دوران تاریخی است ، گزارشی از اوضاع و احوال روزگاران نخستین و تاریخ صدر جهان و روزگار مردم نخستین را ترسیم می کند.

حماسه از زمانی که ملتی در راه حصول عظمت و تمدن گام نهاده است سخن می گوید ؛ از این رو حماسه هر ملتی مبین آرمان های آن ملت است و مجاهدات آ ملت را در راه سر بلندی و استقلال برای نسل های بعدی روایت می کند.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .