3

حق العمل کار کیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

شخص یا موسسه ای که کالای امانی را برای فروش دریافت میکند، گیرنده کالای امانی یا حق العمل کار می نامند. البته حق العمل کاران مبلغی را برای این کار به نام کمیسیون یا حق العمل کاری از صاحب و فرستنده کالا دریافت می دارند.
طبق قانون تجارت ایران حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .