5

شرح حسابرسی بیمه

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

به طور خلاصه می توان گفت حسابرسی بیمه، بررسی و رسیدگی به تمام اسناد و مدارک برای ارزیابی حساب های هزینه ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزینه های صورت گرفته شده توسط شرکت
در واقع سازمان تامین اجتماعی مطابق با قانون دارای مجوز برای بازرسی یا حسابداری بیمه از دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. که به دو صورت بازرسی کارگاهی(برای تشخیص نیروهای تولید کننده و کارگران و…) و بازرسی دفاتر قانونی(به منظور بازرسی بیمه ای از دفاتر قانونی) است. زمان انجام این حسابرسی از موقعی است که شرکت یا کارگاه مورد نظر برای حسابرسی بیمه ای، مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد. می توان گفت حسابرسی به تمام اختلاف هایی که بین واحد بیمه پرداز و سازمان اجتماعی وجود دارد تا حدود زمانی که حسابرسی انجام شود، خاتمه می دهد. پرداخت حق بیمه توسط کارگران و بیمه شدگان، به خاطر برخورداری بیمه شدگان از خدمات تامین اجتماعی و معاش و سلامت آنها می باشد. با انجام حسابرسی بیمه ای از سال تعیین شده، با واریز بدهی اعلام شده به خاطر حسابرسی بیمه ای سال بیمه ای، تمام بدهی های ارزیابی شده پیشین، حذف شده و تا اتمام سال واحد بیمه پرداز بدهی به تامین اجتماعی نخواهد داشت.

ارسال نظر جدید

سپاس از وقتی که درجهت پاسخ به عموم میگذارید

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .