5

شرح جرائم مالیاتی چیست و آیا قابل بخشش است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

در قانون مالیات‎های مستقیم کشور، برای مودیان مالیاتی وظایفی تعیین شده است که باید در موعد قانونی آن را انجام دهند. بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم انجام تکالیف مالیاتی و یا انجام تکالیف مالیاتی بعد از مهلت قانونی به مودیان تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، انواع و نرخ های متفاوتی دارند.
برای بخشودگی جرایم مالیات ها دو پیش شرط اصلی و اولیاه وجود دارد
1.در قانون مالیات ها امکان بخشودگی جرایم آن وجود داشته باشد.
2.برای بخشودگی این جرایم (با رعایت پیش شرط اول) درخواست کتبی به سازمان اداره مالیاتی ارائه شود.
به طور مثل مهلت ارسال اظهارنامه تا 15 روز بعد از پایان هر فصل است. فصل زمستان به دلیل اینکه با ایام تعطیلی عید نوروز مواجهه می باشد قانون گذار برای جرائم دیرکرد ارسال اظهارنامه بخشودگی رو در نظر گرفته (بند اول)که با مودیان با ارائه در خواست کتبی به سازمان اداره مالیاتی (بند دوم) مشمول بخشودگی میشود.

ارسال نظر جدید

سپاس، رشته حسابداری دنیایی بزرگ برای خود دارد

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .