0

در راستای رفع مشکلات ناشی از شرایط اقلیمی و جوی مراحل ثبت مشخصات ذیل را انجام دهید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .

نام و نام خانوادگی :

موقعیت زمین : آدرس محل زمین دقیق بررسی موقعیت مکانی و هشدار های پزشکی

متراژ زمین : متراژ کل زمین با هدف تجویز سموم پیشگیری

نوع محصول تولیدی : مثلا گردو – در راستای جلوگیری از آسیب های ممکنه

نوع آسیب جوی بوجود آمده در منطقه تولید خود را بیان کنید : مثلا یخبندان

آیا تمایل به مشاوره با مشاورین پیشگیری از شرایط جوی ساکن دارید ؟

آیا مایل به مشاوره غیر حضوری هستید ؟

آیا تمایل به جابجایی درختان کهن سال خود از منطقه ای به منطقه دیگر را دارید ؟

آیا تمایل به تغییر نوع فراوری محصول خود هستید در صورت بروز مشکل جوی ؟ مثلا تبدیل به غذای دامی

شماره تماس خود را در آر مشخصات ثبت تا با شما تماس حاصل شود .

همراه شما برای حل مشکلات تیم متخصص مشاورین علمی

سؤال پرسید
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »