1

نام و نام خانوادگی :

موقعیت منطقه ای : شهر محل تولید

تولیدات شما چیست و تمایل به بالابردن کیفیت چه محصولی دارید ؟

برای بالابردن کیفیت محصول چه اقداماتی انجام داده اید : مثلا کود های ترکیبی

برای بالابردن کیفیت محصول مایل به همکاری تیمی مشاورین هستید ؟

آیا برنامه ای برای صادرات محصولات با کیفیت خود دارید ؟

آیا با مشاوره غیر حضوری برای شما کفایت میکند و خودتان کننده کار هستید ؟ در خصوص روند فرایند تولید آگاهید .

شرح کلیت دیدگاه شما از یک محصول با کیفیت چیست .

شماره تماس خود را در زیر ذکر کنید تا با شما تماس گرفته شود

مرکز مشاورین علمی NB مشاوره در خصوص فرایند بهبود کیفیت محصولات کشاورزی داخلی به صورت تخصصی

سؤال پرسید
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »