1

تعریف موارد بیماری :

مورد مشکوک

1 فرد با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که با عامل اتیولوژیک
دیگری قابل توجیه نباشد
2-بیمار دارای تب و یا عالئم تنفسی (با هر شدتی که باشد):
الف – سابقه تماس نزدیک
با مورد محتمل/قطعی بیماری کووید-19 ،در عرض 14 روز قبل از شروع
عالئم بیماری را داشته باشد
ب – کارکنان بهداشتی -درمانی

مورد محتمل

مورد مشکوکی است که:
1- با تظاهرات رادیولوژیک که از نظر رادیولوژیست به شدت مطرح کننده بیماری کووید -19 می باشد نظیر
انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا دو طرفه خصوصاً انفیلتراسیون نواحی محیطی در scan CT ریه یا
رادیوگرافی قفسه صدری و ground glass در scan CT ریه (Clinically confirmed )

2 – فرد مبتلا به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب ، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و
سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شده یا فوت شود

( Clinically confirmed )
3 –   Inconclusive result :نتیجه آزمایش PCR فرد معلوم نیست بعنوان مثبت یا منفی قطعی گزارش نشده
است.

مورد قطعی

1 – فرد با تایید آزمایشگاهی ویروس ناشی از کووید-19 ،صرف نظر از وجود عالئم و نشانه های بالینی و ارتباط نزدیک تماس نزدیک چنین تعریف می شود:
الف – تماس بیمارستانی با بیمار, شامل ارائه مستقیم خدمت بالینی کادر بیمارستانی به بیمار محتمل/قطعی کووید-19 , تماس با عضو دیگری از تیم درمانی که خود مبتال به کووید-19 شده باشد
ب – فردی از افراد خانواده از بیمار مشکوک/محتمل/قطعی کووید-19 مراقبت مستقیم نموده است
پ – همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کووید-19 یا هر تماس شغلی با بیمار مبتال به کووید-19 در فضای بسته ی مشترک (تماس بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر از 2 متر)
ت – همسفر بودن با فرد مبتال به کووید-19 در یک وسیله نقلیه مشترک

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

سپاس فراوان جناب قدیری از اینکه وقت خود را در اختیار عام جامعه قرار میدهید و اطلاع رسانی را به صورت تخصصی بارگذاری میکنید از شما قدر دانیم .

برای یاری رساندن  به جامعه ایرانی و بستن دست دلالان در راستای عرضه محصولات بهداشتی ما  توانسته ایم بستری متناسب با نیاز جامعه فراهم آوریم .

ارائه محصولات با کیفیت داخلی کشور عزیزمان ایران  هدف اصلی ماست که در این شرایط به ورودی این بستر ها اشاره بنماییم .

برای پیشگیری از ویروس کرونا حتما از ماسک استفاده نمایید این ویروس مشخص نیست کی درمان میشود و متاسفانه روز به روز در حال قدرت نمایی است .

برای خرید هریک از این محصولات به صورت مستقیم از تولید کنندگان داخلی میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید .

فروشگاه عرضه ماسک کرونا با بالاترین کیفیت

هدف ما محدود کردن دلالان از چرخه اقتصاد و نیز کمک به سلامت جامعه میباشد .

مرکز آموزش های جلوگیری از ویروس کرونا کلیک کنید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .