0

شرح تور حشره گیری .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

باعرض سلام وادب

یکی از روش های نمونه برداری و کنترل میکانیکی آفات جمع آوری حشرات بالغ قبل ا تخم ریزی میباشد.

یکی ازاین روش ها استفاده از تور حشره گیری میباشد.

توری به ابعاد ٣٠ سانتی‌متر ×٩٠ سانتی‌متر

نخ و سوزن

سیم چوب لباسی

قیچی و انبردست

نی بامبو

بست یا یک تکه سیم

١- تور را از وسط تا کنید، سپس کناره‌ها و پایین آن را با نخ و سوزن بدوزید.

٢- سیم چوب لباسی را باز کنید و به شکل مربع یا یک دایره در آورید.

٣- بالای تور را دور سیم تاکنید و آن را بدوزید.

۴- انتهای سیم را به وسیله‌ی یک قیچی ببرید یا با انبردست بچینید.


۵- سیم را به آرامی درون نی فرو کنید. (شاید به کمک یک بزرگ‌تر احتیاج داشته باشید.)

۶- تور را با یک بست یایک تکه سیم به نی محکم کنید. اگر این کار را انجام دهید وقتی که علف‌های هرز برکه در تورتان می‌افتد، تورتان جدا نمی‌شود.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .