3

تهاجمات فرهنگی چگونه صورت می گیرد ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تهاجمات فرهنگی چگونه صورت می گیرد ؟

پاسخ :

1 – به عقیده ی جامعه شناسان پایه های هر جامعه ریشه درنظام عقیدتی و ارزش های آن جامعه دارد .

2 – به خاطر داشته باشید که در این دوره ( قرن 21 ) دشمنان با بهره گیری از روش های نرم افزاری نظیر :

موارد فکری و تبلیغاتی

بر خلاف دوره های قبلی که مردان را مورد حمله قرار می داد این بار قلب جامعه یعنی جوانان و زنان را هدف خود قرار داده است .

3 – بنابراین هدف دشمنان متزلزل ساختن و یا تضعیف نمودن فرهنگ غنی جامعه ی ایرانی می باشد .

4 – نتیجه ی این تهاجمات فرهنگی :

الف – از خود بیگانگی افراد جامعه .

و

ب – رفتار نمودن بر اساس آنچه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل داده و ریشه ی وجودی آنها از آن شکل گرفته است می باشد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .