4

تعریف سیستم حسابداری

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

سیستم حسابداری عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به صورت ها و گزارش های مالی تبدیل می کند. سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری از اجزا به هم پیوسته تشکیل شده که جهت نیل به یک یا چند هدف به فعالیت خود ادامه می دهد، یعنی رویدادهای مالی را به صورتها و گزارشهای مالی قابل استفاده برای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی تبدیل می کند و با تهیه تراز آزمایشی، اطلاعات بازخور جهت کنترل سیستم حسابداری ارائه می نماید.(کتاب اصول حسابداری، تالیف یحیی حساس یگانه)

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .