3

تعداد نمونه خاک مورد نیاز به چه معیار هایی بستگی دارد ؟

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تعداد نمونه خاک مورد نیاز به چه معیار هایی بستگی دارد ؟

تعداد نمونه بستگی به نوع نقشه، بودجه، پستی و بلندی زمین، زمان و دیگر شرایط منطقه و پروژه دارد ولی حداقل نمونه در هر پروژه حد مشخصی دارد که کمتر از آن امکان بررسی آماری صحیح، مقدور نمیباشد ولی در کل هر چه تعداد نمونهها بیشتر باشد نتایج دقیقتر است.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .