بازدید: 42ایران-اسلام
0

تصریح به صلح ده ساله با مسلمانان و پذیرش رسمیت اسلام و حقوق مسلمین

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

تصریح به صلح ده ساله با مسلمانان و پذیرش رسمیت اسلام و حقوق مسلمین

اساسا پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی به دنبال رسمیت بخشیدن به اسلام در حجاز به مرکزیت مکه بود ؛ زیرا در نتیجه تحقق این هدف ، اسلام اشکار می گشت و تبلیغ ازادانه ان در سایه امنیت و مصونیت از جانب مهم ترین دشمن ان به جهانی شدن ان می انجامید . با تضمین ده سالاه صلح و پذیرش مسلمانان مکه ، فضایی در اختیار این دین نوپا قرار می گرفت که گسترش دادن ان را حتمی می نمود ؛ بنابراین شفاف سازی در متن معاهده برای بیان واضح مقصود مولفان در جهت بستن راه تفسیر و گریز ناپذیری ان الزامی بود .

میان مردم عرب زبان سرزمین حجاز ، زبان قریش بهترین ، فصیح ترین و از لحاظ تعداد لغت و واژه ، دارای ارزش علمی بیشتری بود . به اعتقاد فارابی ( قریش فصیح ترین اسان ترین الفاظ را برای سخن کفتن به کار می برد ؛ الفاظی که بر گوش ها سنگینی نمی کرد و خواسته های درونی انسان را بهتر بیان می کرد ) .

متن بیشتر نامه ها و پیمان های پیامبر نشان می دهد ایشان در معاهات خود از جمله های کوتاه ، صنعت مسائات یا ایجاز استفاده می کردند تا از روشن شدن مطلب اطمینان داشته باشد . این نوشته ها به قدری از فصاحت و بلاغت برخوردار است که می توان با استدلال به سبک گفتاری و نوشتاری ، متون و خطبه های جعلی منتسب به ایشان را تشخیص داد .

بنابر این متن معاهده صلح حدیبیه که سخنان پیامبر (ص) است از این سبک نوشتار مجزا نبوده و از همان استواری و سادگی برخوردار است . این متن به دور از ارایه های تصنعی و لفظی ، بسیار روان و اشکارا ، منظور را به خواننده منتقل کرده و نیازی به تفسیر کلمات برای پی بردن به معنای اصلی ان ها نیست .مفاد پیمان به وضوح بیان میدارد که اسلام در مکه اشمار شود ، کسی را در پذیرش دین اجبار نکنند ، کسی از مسلمانان را ازار و اذیت ننمایند . در جای دیگر  صراحتا می گوید : ( هرکس دوست داشته باشد با محمد عهد و پیمان ببندد ازاد است ) و نگارش این بند ها به گونه ای است که هیچ قید و شرط و راه فراری را برای قریش باقی نمی گذارد

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .