0

تشخیص ظاهری و فوری خاک در مزرعه چگونه انجام میشود؟

روشهای تشخیص ظاهری و فوری خاک در مزرعه را شرح دهید؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تشخیص ظاهری و فوری خاک در مزرعه چگونه انجام میشود؟

وقتی پروفیل را نگاه میکنیم در اکثر موارد براساس رنگ لایهها، بافت تقریبی و وجود برخی مواد شناخته شده از قبیل آهک لایهها از هم جدا می شوند. تکنیک دیگر در مزرعه استفاده از صدای چکش است که به آرامی چکش را از بالا می زنیم و گوش خود را نزدیک می بریم، هرگاه صدای چکش تغییر کرد نشانهی تغییر لایه است. آنگاه با نوک چاقو یا کلنگ علامت میزنیم و با متر مخصوص فاصلهی افقها را از سطح خاک اندازه میگیریم. تشخیصدر این روش تابع مهارت و تجربهی فرد است.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .