0

ترسیم نقشه شوری زمین با نرم افزار های آماری چگونه است ؟

کاربرد نرم افزار های آماری ترسیم نقشه شوری زمین چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ترسیم نقشه شوری زمین با نرم افزار های آماری چگونه است ؟

برای ترسیم نقشه از طریق درون یابی، نرم افزار های متعددی وجود دارند که در حال حاضر Arc-GIS،GS+و Sufer از جمله پرکاربردترین انها در مطالعات زمین اماری محسوب می گردند. ذیلا شرح مختصری از هر یک اورده شده است.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .