بازدید: 33ایران-اسلام
0

تجربه : جنگ و صلح (اهمیت معاهده صلح یا پیمان به اندازه جنگ با عدوان)

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

تجربه : جنگ و صلح (اهمیت معاهده صلح یا پیمان به اندازه جنگ با عدوان)

پیامبر (ص) در زمان ها و شرایط مختلف با راهکار های متنوع و رفتار متفاوت با دشمنان برخورد کرده است .

منافقان به عنوان دشمنان داخلی ، در زمان پیغمبر یک سازمان منسجم نداشتند و بر مبنای میزان خطرشان برای اسلام با انان رفتار می شد.

قبائل نیمه وحشی غیر سازمان یافته که زندگی شان از طریق جنگ و خونریزی می گذشت ؛ برای امنیت جامعه خطرناک بودند ، اگر نشانه ی صلاح و هدایت در انان دیده می شد بدون تا کید بر اسلام اوردن ، پیمان عدم تعرض بسته می شد ، اما اگر از اشرار بودند ، جنگ جایگزین می شد .

یهودیان ، گروهی سازمان یافته ، متعصب ، لجوج و فتنه انگیز و پیمان شکن که همواره در پی فتنه جویی و ریشه کنی دین اسلام هستند ؛ در ابتدا با ایشان مدارا اما با عهد شکنی در معاهده مدینه و رفتار های اخلالگرایانه ، اقدام نظامی انجام شد .

اما مشرکان به عنوان مهم ترین مخالفان اسلام ، از هیچ اقدامی در دشمنی با پیامبر ( ص) فروگذار نکرده و بزرگ ترین مانع صدور انقلاب اسلامی و خطری جدی برای حکومت اسلامی بودند . انان به رهبری مشرکان قریش ائتلافی بزرگ به وجود اوردند لکن پیامبر (ص) بهترین دفاع در مقابل انان را حمله دانست و دانست اگر اقدامی صورت ندهد ان ها فرصت حمله پیدا خواهند کرد . مسلمین به نقطه حساس اقتدار قریش یعنی به امنیت و مصونیت کاروان های ان ها ضربه وارد کردند . مشرکانن به امید نابودی نظام اسلامی ، به عملیان جنگی خود ادامه میدادند و پیامبر (ص) با مقاومت ، تسلیم نشد.

پیامبر (ص) در برابر اقدامات دشمنان ، بر مبنای دو اصل صیانت از اسلام و حفاظت از منافع مسلمین ، منطبق با سنت کهن عربستان یا با انان معاهده امضا نمود یا جنگید ؛ اما پس از جنگ احزاب که بزرگ ترین ائتلاف علیه حکومت اسلامی شکست خورد ، پیامبر فرمود : جنگ میان ما تمام شد . هنگامی که مقاومت در برابر ابر قدرت حجاز نتیجه داد و قدرت بازگردانی دولت نبوی بر همگان اشکار شد ، دیپلماسی و چانه زنی سیاسی اغاز و حدیبیه شکل گرفت.

مطالعه تجربیات پیامبر (ص) در برخورد با دشمنان ، صلح و جنگ را کاملا وابسته به درک شرایط و موقعیت زمانی و مکانی نشان می دهد . در بدر کبری با وجود کمی سپاه ، صلاح در ایستادگی و جنگ ، در حدیبیه با وجود امادگی کامل سپاه ، مصلحت در پذیرش معاهده صلح دانسته شد . معاهده با یک ابر قدرت که با توجه به نتیجه حاصله ، موفق ترین سیاست خارجی دولت نبوی است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .