1

شرح تاریخچه مهندسی صنایع را توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اولین جرقه های مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن نوزدهم زده شد . انقلاب صنعتی باعث به کارگیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و افول صنایع کوچک دستی شد . لذا با گسترش کارخانجات نیاز به تفکر مدیریتی و بهبود کیفیت بیش از پیش احساس شد .
افراد بسیاری در جهت ارتقای کیفیت محصولات تلاش کردند ، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار را داد . به موازات پیشرفت صنعت روش های حسابداری و هزینه یابی تحلیل علمی و آزمایشات و اثبات های علمی در طراحی و ساخت ابزارالات به کار گرفته شد .
در نتیجه ی این پیشرفت ها مدیریت علمی به عنوان طرحی نو معرفی شد ، اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا آغاز شد . فردریک تیلور و همسرش لیلیان و هم عصران ایشان با فرموله کردن اصول اساسی به عنتوان روش های علم مدیریت ، مدیریت علمی را به جهان شناساندند ، در سال 1912 انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد که در سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت این انجمن از سال 1934 با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد و به زودی مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع مطرح گردید و در نخایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .