5

بیشترین میزان بهره را از برنامه های ماهواره ای چه اشخاصی می برند ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

بیشترین میزان بهره را از برنامه های ماهواره ای چه اشخاصی می برند ؟

پاسخ :

  • می توان گفت که بیشترین بهره مندی از برنامه های ماهواره ای را سیاست مداران کشورهای استعمارگر می برند .

هدف گذاری و تلاش این کشور ها در نظم نوین جهانی یا به بیانی دیگر دنیای تک بعدی امروزی این است که از طریق تصاویر و برنامه های جذاب و فریبنده ماهواره و ارسال نمودن آن ها به کشورهای جهان سوم خصوصا ملت هایی که باورهای سنتی و دینی انها باعث رشد و تعالی روح و سالم سازی آن جامعه بوده اثرات مخرب بیشتری ایجاد نمایند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .