4

به چه دلایلی امروزه ماهواره و برنامه های آن مبدل به مورد قبول ترین پیام آور اجتماعی و فرهنگی شده است ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

 به چه دلایلی امروزه ماهواره و برنامه های آن مبدل به مورد قبول ترین پیام آور اجتماعی و فرهنگی شده است ؟

پاسخ :

  • گستردگی بی نظیر ماهواره به عنوان ابر رسانه جمعی در بین جوامع مختلف .
  • ماهواره به عنوان یک وسیله ی ارتباطی .
  • حضور آن حتی در حریم خلوت و خصوصی مردم .

و . . ماهواره  را به عنوان قابل قبول ترین پیام آور و پذیرفتنی ترین فرمان روای اجتماعی و فرهنگی مبدل ساخته است .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .