0

شرح بهترین زمان کاشت نهال پائولونیا چه فصلی است

این سوال برای پاسخهای دیگر بسته شده است .
پاسخ انتخاب شده به عنوان بهترین
گذاشتن نظر
1

بهترین زمان کاشت درخت پالونیا از۱۵بهمن تا۱۵ اسفند میباشد.

جهت اطلاعات ومشاوره لینک زیرراکلیک نمایید
مشاوره تخصصی

پاسخ انتخاب شده به عنوان بهترین
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .