0

شرح موقعیت بصل النخاع و نقش آن .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

در ابتدا تصویری کلی از جایگاه این قسمت از مغز پسین در اختیار شما عزیزان قرار می دهم :
1 – طناب نخاعی به محض ورود به جمجمه ، اتساع مختصری پیدا می نماید که بصل النخاع نام دارد .
2- بخشی از نخاع است که در محل ورود به جمجمه کمی قطور می شود و به کمک اعصاب جمجمه ای و پیام های حسی سر ، برحرکات عضلات سر و برون داد های پاراسمپاتیکی نظارت دارد .
3- این نکتهی مهم را فراموش نکنید که این قسمت از مغز پسین علی رغم ساختار باریکی که دارد برخی از بازتاب هایی را تنظیم می کند که به موجود زنده کمک می نماید تا وضعیت ایستاده ی خود را حفظ نماید .
4– بخشی از واکنش های حیاتی از جمله : تنفس ، ضربان قلب ، استفراغ ، ترشح بزاق ، سرفه و عطسه را کنترل می نماید .
3 – همان طور که قسمت های پایین بدن از طریق اعصاب حرکتی و حسی با نخاع پیوند دارند ، گیرنده ها و عضلات سر با ده جفت عصب جمجمه ای ( یکی چپ و یکی راست ) به مغز متصل می شوند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .