4

برنامه های نمایشی یا ورزشی را بعنوان شگردهای تبلیغی هنری به منظور نفوذ شرح دهید ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

برنامه های نمایشی یا ورزشی را بعنوان شگردهای تبلیغی هنری به منظور نفوذ شرح دهید ؟

پاسخ :

  • برنامه های ورزشی بخش عمده ای از محتوای شبکه های ماهواره ای را تشکیل می دهند که به منظور بررسی میزان تخریب و نفوذ آنان ذکر موارد زیر ضروری می باشد :
  • غالب این برنامه ها بیش از آنکه ورزش را ارایه نمایند بر جنبه های نمایشی تکیه می نمایند .
  • هنگام پخش نمودن برنامه های ورزشی و در لابلای آن ترویج دادن الگوهای لباس و همچنین دیگر وسایل ورزشی ، رقص وآواز و همچنین پخش نمودن شعارهای منفی بسیار دیده می شود .
  • از ورزشکارانی که از نقطه نظر اعمال و افکار ، فاسد و ناشایسته اند بت ساخته می گردد که این امر ، خطر عمده ای برای نسل جوان در پی دارد .
  • برهنگی زنان در قالب ورزش ، به نحوی که زن ورزشکار در ذهنیت بیننده تنها در پرتو برهنگی او پذیرفته می شود و به مرور زمان برهنگی زنان برای بینندگان بدیهی و مقبول می نماید .
  • ورزش هدف اصلی مطرح می گردد و نتیجتا پیروزی در آن ، پیروزی در همه چیز و باخت در میان ورزش از دست دادن همه چیز تلقی می گردد .

ماسک کرونا خرید و پخش به صورت جزئی و کلی با تعرفه دولتی به دلیل بستن دست دلالان کلیک نمائید .

به منظور مشاهده نمودن فیلم های آموزشی مبارزه با کرونا کلیک نمائید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .