3

برطبق مدل افزایشی چگونه ایجاد اختلال در افراد گوناگون را بیان نمائید ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

 بر طبق مدل افزایشی چگونگی ایجاد اختلال در افراد گوناگون را بیان نمائید ؟

پاسخ :

1 – نام علمی مدل افزایشی Additive Model می باشد .

2 – بنا بر نظر ارائه شده دراین مدل فردی که از سطح بالایی از بیماری پذیری ارثی برخوردار است قبل از ایجاد اختلال امکان دارد استرس تنها نیاز در ایجاد اختلال باشد .

3 – به عبارتی دیگر بیماری پذیری ارثی و استرس با یکدیگر جمع شده و هنگامی یکی در سطح بالایی قرار دارد می تواند دیگری پایین باشد و بالعکس .

این در حالی است که :

4 – نتیجتا : شخصی که از سطح پایینی از بیماری پذیری ارثی برخوردار است و یا حتی بیماری پذیری ارثی ندارد در صورت روبرو شدن با استرسی بسیار شدید نیز ممکن است دچار اختلال گردد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .