4

باور اغلب مردم به ویژه صاحب نظران علوم ارتباطی را در رابطه با وسایل ارتباط جمعی بیان نمائید ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

باور اغلب مردم به ویژه صاحب نظران علوم ارتباطی را در رابطه با وسایل ارتباط جمعی بیان نمائید ؟

پاسخ :

  • نمی توان منکر این موضوع شد که امروزه یکی از اعتقادات و باورهای قطعی و مسلم مردم خصوصا صاحب نظران علوم ارتباطی در زمینه ی اهمیت و حساسیت بسیار بالای وسایل ارتباط جمعی به ویژه در جهان نوین این موضوع می باشد که این وسایل و رسانه های گروهی بوسیله ی انتقال اطلاعات و نیز معلومات جدید و همچنین مبادله ی افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ، آن چنان نقش و رسالت چشمگیر و درعین حال عظیمی را عهده دار گردیده اند که می توان عصر حاضر را حیات بشری را عصر ارتباط نام نهاد .
  • در کتاب ( تغییرات اجتماعی ) نوشته ی گی روشه استاد جامعه شناسی دانشگاه مونترال کانادا ، وی وسایل ارتباط جمعی را یکی از بهترین عواملی می داند که در تغییرات و دگرگونی های فرهنگی و روانی موثر است .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .