1

ایده ای برای کاشت محصول در زمی های کشاورزی دارم ولی نه زمین دارم نه سرمایه !!

در راستای حل مشکلات تولیدات داخلی ما همراهتان هستیم تا ایده های شما را متناسب با علم روز جهت دهی کنیم .

در راستای اجرایی شدن هر ایده این سوالات میبایست تا جای ممکن پاسخ داده شود .

ایده شما برای چه متراژی قابلیت اجرا دارد ؟

ایده شما نیاز به چه سرمایه ای دارد ؟

ایده شما در خصوص محصول خاصی است ؟

ایده شما نیاز به چه مقدار آب برای هفتگی ، ماهانه ، سالانه دارد ؟

ایده شما نیاز به چه بستر مناسبی برای کاشت دارد ؟

ایده شما به نظر چند استاد راهنما رسیده است ؟

ایده شما قابلیت همکاری و مشارکت با صاحب زمین را دارد ؟

ایده شما بازار تقاضا دارد ؟

ایده شما بازار صادرات دارد ؟

ایده شما نو آورانه است ؟ یا ترکیبی ؟

شرح اطلاعات و مشخصات دیگر از سوی شما 

مشخصات شخص یا اشخاص صاحب ایده تا با شما تماس حاصل شود .

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس :

شهر محل سکونت :

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »