6

به صورت خلاصه وار بیان نمائید که اهداف روانشناسی نتیجه ی چیست و روانشناسان در مجموع قصد دارند به چه سوالاتی پاسخ دهند ؟

پاسخ :

1 * – هدف های روانشناسی نتیجه ی :

1 – طبیعی رشد

و

2 – توسعه ی آرزوی ما

به منظور شناخت رفتار می باشد .

2* –  در مجموع قصد و هدف روانشناسان پاسخ دادن به سوالاتی نظیر سوالات زیر می باشد :

1 – توصیف : ماهیت یک رفتار خاص چیست ؟

2 – فهم و درک و همچنین ارائه ی توضیح : چرا این رفتار خاص بروز می نماید ؟

3 – پیش بینی : می توان اظهار نظر نمود که این رفتار خاص چه هنگام بروز خواهد نمود ؟

4 – کنترل : می توان روشن ساخت که چه اوضاع ، احوال و شرایطی بر این رفتار خاص اثر گذار می باشند ؟

به منظور دریافت جزوه ی کامل روانشناسی کار ( کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت ) این قسمت را کلیک نمائید  .

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .