0

شرح انواع روش های کنترل آفات کدامند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

باسلام و عرض ادب و احترام
انواع روش های مبارزه با آفات :از قبیل
۱:زراعی: تغییر محصول کاشت در واحد سطح به منزله کنترل آفات خاصی که به محصول زراعی شما آسیب میزند
۲:مکانیکی: جمع آوری دستی آفات بالغ قبل از جفت گیری وتخم ریزی هم در باغبانی هم زراعی (مثال استفاده از تور حشره گیری و جمع آوری پروانه ها یا استفاده از تله فرمونی یا تله نوری برای شب پره ها

3:بیولوژیک استفاده از حشرات مفید مثل کفشدوزک 7 نقطه ای یا زنبور ترکوگوما برای پارازیت کردن تخ ها ویا خوردن لارو و حشره ی کامل که تغذیه ی کفشدوزک حساب میشود

4:شیمیایی:استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل آفات که با دوزهای مختلف نسبت به آفت ومیزان خسارت توصیه میشود

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .